Видео тура

Виртуелна тура во Дупница "Луѓе и куќи. Урбаниот начин на живот од првата половина на 20-ти век." - етнографска изложба, И.М. - Дупница, град Дупница во куќата „Св. Димитров - Марек":
Виртуелна прошетка во Куќа-музеј на Христијан Карпош, Куманово: