Видео обиколка

Виртуална разходка в Дупница „Хора и къщи. Градският начин на живот от първата половина на 20 век.“ – етнографска изложба, ИМ – Дупница, гр. Дупница в къщата „Св. Димитров - Марек":
Виртуална разходка в Къща-музей на Християн Карпош, Куманово: