#578
admin
Keymaster

Здраво Матеј,

Дигитализацијата на стари фотографии може да биде времетраен процес, особено ако имате многу
фотографии за дигитализирање. Времетраењето на самата дигитализација на фотографиите зависи од
неколку фактори, вклучувајќи го типот на скенер или фотоапарат кој се користи, квалитетот на фотографијата,
резолуцијата на сликата, и дали се користи автоматска или рачна дигитализација.
Кога станува збор за квалитетот на сликите при дигитализација, квалитетот на фотографиите може да се
одржи доколку се користат одговарачки техники и алатки. На пример, ако се користи добар скенер или
фотоапарат со висока резолуција, тогаш квалитетот на сликата ќе биде висок. Во сите случаи, треба да се
користат правилни техники за дигитализација, како и да се одржуваат фотографиите во безбедно околина, за
да се предупреди оштетување на сликите.
Што се однесува на разликата во квалитетот на фотографиите дигитализирани со скенер или со фотоапарат,
тука зависи од многу фактори, како што се нивото на резолуција, оптичките карактеристики на апаратот и
други фактори. Општата правила е да се користат добри техники и алатки за дигитализација, како и да се
одржуваат фотографиите во безбедно околина.

Се надевам дека ви помогнавме во одговарањето на твоето прашање. Ако имате дополнителни прашања,
можете слободно да не прашате.

Со почит,
Админ