#575
Gjoko
Guest

Здраво

Дали постојат документи или фотографии кои не би требало да се дигитализираат или кои треба да се чуваат во физичка форма? Дали дигиталната архива е стабилна и сигурна за долгорочно чување на важни документи и фотографии?

Поздрав,
Ѓоко