#571
admin
Keymaster

Здраво Мартин,

Многу ни е мило за вашиот интерес, но и заживување на овој проект и се поголем интерес да се зачуваат
старите документи. Дигитализирањето на стари документи и фотографии е одличен начин да се зачуваат
важни историски моменти и да се пренесат на следните генерации. Музејот Дупница ги има сите услови и
може да понуди одлични услуги за дигитализирање на стари документи и фотографии.
Можете да ни ги доставите со реверс и со еднократно писмо дека фотографиите можат да бидат јавно
објавени. При првата посета во центарот за дигитализација во Музејот Дупница, Бугарија ќе направиме
напори да ги дигитализираме вашите документи и фотографии.
Секако, кога ќе ги дигитализирате старите документи и фотографии, треба да бидете внимателни и да ги
чувате на безбедно место, за да се спречи нивното оштетување или загуба.
За подетални информации околу резултатите од дигитализацијата на веќе дигитализирани слики, можете да
ја посетите официјалната страница на Музејот Дупница на следниов линк:
https://museumcbc.eu/mk/

Со почит,
Админ