За Проектот

Име на проект: СВЕТЛИНА ОД МИНАТОТО Приоритетна оска: Туризам Специфична цел Подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка за подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство Дејности по проектот Проектот ќе започне со прес-конференции Работилници – искористување на културното наследство за развој на туризмот Промоција на културното наследство на … Продолжи со читање За Проектот