[Unapproved] Зимски активности на Бислимска клисура

Posts: 0
Topic starter
(@Гордица)
Joined: 1 секунда ago
Awaiting moderation

Какви се условите за туризам во Бислимска клисура во зима? Дали се одржуваат туристички активности и дали имаат посетители во овој сезон? Кои се најпопуларни зимски атракции и активности за посетителите?

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Maximum allowed file size is 10MB