[Unapproved] Туризам на Бислимска клисура

Posts: 0
Topic starter
(@Anonymous)
Joined: 1 секунда ago
Awaiting moderation

Како се регулираат активности на слободно време, како пикник или рекреација, во различни делови на Бислимска клисура? Има ли определени области каде овие активности се посебно посакувани?

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Maximum allowed file size is 10MB